Metody leczenia problemów związanych z elastycznością mięśni

Laserowe leczenie nietrzymania moczu wiąże się z poprawią elastyczności odpowiednich mięśni. Przyczyną dolegliwości u kobiet mogą być wielokrotne porody, a także niedobór estrogenów.

(1) W przypadku mężczyzn do przyczyn zalicza się najczęściej uszkodzenia pooperacyjne. Wybór metody leczenia uzależniony jest od przeprowadzonego przez lekarza badania.

(2) Dzięki analizie specjalista określa stopień zaawansowania choroby. Oprócz leczenia za pomocą lasera wykorzystuje się także farmakoterapię i ćwiczenia wzmacniające.